+31 76 5716333

BOUWINSPECTIES EN PROJECTCONTROLES

Of afbouwwerkzaamheden in de praktijk voldoen aan alle eisen en voorwaarden kan worden nagegaan door middel van bouwinspecties en projectcontroles. Dat is nodig om de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden te waarborgen, maar bijvoorbeeld ook voor verzekerde garantie op het werk en/of voor certificering.

Onze inspecties zijn altijd bedoeld om op een positieve manier met alle betrokken partijen de puntjes op de i te zetten.


Bouwinspecties en projectcontroles

Samen het proces bewaken met bouwinspecties en projectcontroles

Wij begrijpen het afbouwvak en met die kennis volgen wij het werkproces en bewaken samen met het afbouwbedrijf de randvoorwaarden voor uitvoering. Alleen bij constatering van fouten grijpen we in.

Afhankelijk van de ernst kunnen we aan de (hoofd)aannemer en/of het afbouwbedrijf vragen, aanbevelen of soms eisen om verbetermaatregelen te nemen. Onze bevindingen leggen we vast in een kort fotoverslag, dat bouwpartijen ook kan helpen eventuele correcties en vervolgacties met elkaar af te stemmen.

Bouwinspecties en projectcontroles: op een praktijkgerichte manier de kwaliteit van de werkzaamheden in de uitvoering bewaken.


AFBOUW GEVELSUPPORT

Heusing 16   Breda
Postbus 3349   4800 DH Breda
Google maps

Openingstijden

Maandag 08.00 - 18.00
Dinsdag 08.00 - 18.00
Woensdag 08.00 - 18.00
Donderdag 08.00 - 18.00
Vrijdag 08.00 - 18.00

Contact

+31 76 5716333
WhatsApp

info@afbouw-gevelsupport.nl

© Copyright Afbouw Gevelsupport | Privacybeleid | Algemene voorwaarden