+31 76 5716333

ONDERHOUD OF ENERGETISCH OPWAARDEREN

Bij oude gevels met een gepleisterde afwerking van buitengevelisolatie is het verstandig om onderhoud en energetisch opwaarderen te vergelijken. Het aanbrengen van een extra (dikkere) isolatielaag met nieuwe pleisterlagen kan gunstiger zijn dan een reguliere onderhoudsbeurt.


Om tot een goede afweging te komen tussen onderhoud en opwaarderen, maken we allereerst een actuele opname per gevel. We beoordelen dan de technische condities van bestaande gepleisterde afwerklagen, aard en omvang van eventueel herstel wat nodig is en geven een prognose van de restlevensduur nadat gevels zijn hersteld en geschilderd.

Al of niet energetisch opwaarderen van de gevels is vaak onderdeel van een totaal plan om energieprestaties van woningen of gebouwen te verbeteren. Als zo’n plan op tafel ligt, is het voor oude (minder goed geïsoleerde) gevels beter om het geld (budget) van een onderhoudsbeurt te reserveren en bestemmen voor energetische renovatie.


Bent u benieuwd wat de prognose is voor gevels van uw woongebouw, en of het realistisch is om voorrang te geven aan energetisch opwaarderen in plaats van onderhoud. Vraag ons dan om daarvoor een opname te doen.


AFBOUW GEVELSUPPORT

Heusing 16   Breda
Postbus 3349   4800 DH Breda
Google maps

Openingstijden

Maandag 08.00 - 18.00
Dinsdag 08.00 - 18.00
Woensdag 08.00 - 18.00
Donderdag 08.00 - 18.00
Vrijdag 08.00 - 18.00

Contact

+31 76 5716333
WhatsApp

info@afbouw-gevelsupport.nl

© Copyright Afbouw Gevelsupport | Privacybeleid | Algemene voorwaarden