Vochtbestrijding

Vocht is vaak de belangrijkste oorzaak van schade aan constructies en vochtbestrijding is essentieel om problemen te voorkomen en op te lossen. Hoe precies, dat hangt af van de situatie. Afgaande op de kenmerken van de vochtproblemen selecteren wij eerst de meetmethodes die nodig zijn om de vochtschade nader te beoordelen. Vochtproblemen kunnen worden veroorzaakt door optrekkend vocht, zakwater, doorslaand vocht, condensatie en/of lekkage.

Vochtbestrijding

Meten, controleren, vochtbestrijden

Vocht in een bouwconstructie is vaak niet zichtbaar. Controle van het vochtgehalte kan snel en indicatief worden uitgevoerd. Zo nodig is het mogelijk om met meting van een vochtprofiel in de muur, luchtdichtheid, thermografie of zoutanalyse extra inzicht te verkrijgen. Het verhelpen van vochtproblemen kan eenvoudig zijn, maar soms ook heel ingrijpend. Wij adviseren over de maatregelen die nodig zijn en begeleiden desgewenst bij de uitvoering daarvan.

Passende maatregelen nemen als de bron van het vocht gevonden is.